Dołącz

Formularz zgłoszenia

Podstawowe dane

Adres zameldowania

Mój adres do korespondencji jest inny niż zameldowania

Adres alternatywny

Więcej o tobie

udział w akcjach okolicznościowych
prace biurowe
pomoc indywidualnym osobom
pomoc Podopiecznym w "Dolinie Słońca"

Skąd o nas wiesz

Z Internetu
Z Facebooka
Z Instagramu
Z telewizji
Z prasy
Od znajomych
Uczestniczyłem w wydarzeniu organizowanym przez Fundację
Z innych źródeł
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko"