Dołącz

28 października 2016

Czy „Każdy jest komuś potrzebny”?

Czy „Każdy jest komuś potrzebny”?

Jak czuje się osoba z niepełnosprawnością, jak można pomagać, kim jest SuperWolo? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukaliśmy z uczniami z Kacic, Krakowa, Sąspowa i Zielonek.

Podczas drugiego modułu zajęć teoretyczno-warsztatowych mieliśmy okazję poznać lepiej uczniów z sześciu klas, które uczestniczą w tegorocznej edycji projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. Uczniowie mogli osobiście przekonać się, z jakimi problemami zmagają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Za pomocą specjalnie przygotowanych materiałów „upośledzaliśmy” ich wzrok, słuch, wrażliwość na dotyk. Wykonanie nawet najprostszych czynności, nie było takie proste i wymagało pomocy koleżeńskiej.

Uczniowie chętnie angażowali się i pomagali sobie wzajemnie. Mieli okazję poprosić innych o pomoc, a także sami zaoferować innym pomoc. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym różni się pomaganie od wolontariatu, kim jest wolontariusz i jakie cech powinien posiadać taki SuperWolo.

Wkrótce jedna z klas, która zrealizuje najciekawsze działanie wolontariackie na rzecz swojej klasy, szkoły lub społeczności lokalnej, zdobędzie tytuł i statuetkę „SuperWolo 2015”.

Życzymy wszystkim powodzenia oraz radości z pomagania innym, bo przecież to jest najważniejsze!

 

 

Projekt wspierają: